Uslovi korištenja


USLOVI KORIŠTENJA

PAŽNJA: KORIŠTENJEM OVOG INTERNET PORTALA POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMJELI I PRIHVATILI OVE USLOVE KORIŠTENJA (U DALJEM TEKSTU “USLOVI”) I DA STE SAGLASNI SA TIM DA STE U OBAVEZI DA IH POŠTUJETE KAO I SVE DRUGE ZAKONE I PROPISE KOJI SE PRIMJENJUJU. U SLUČAJU DA NE PRIHVATATE OVE USLOVE (“USLOVE”) NEMOJTE KORISTITI OVAJ INTERNET PORTAL.

INTERNET PORTAL “TRKAPOZNATIH (www.trkapoznatih.com)” (U DALJEM TEKSTU: PORTAL) MOŽE U SVAKOM TRENUTKU IZJMENAMA U SAMOM OVOM TEKSTU IZMIJENITI USLOVE KORIŠĆENJA. TREBALO BI DA POJSEĆUJETE OVU STRANICU S VREMENA NA VRIJEME KAKO BISTE PROVJERILI AŽURIRANE USLOVE, IMAJUĆI U VIDU DA STE NJIMA ZAKONSKI VEZANI. POJEDINE ODREDBE OVIH USLOVA MOGU BITI NADJAČANE EKSPLICITNIM ZAKONSKIM AKTIMA ILI SAOPŠTENJIMA ISTAKNUTIM NA DRUGIM STRANICAMA PORTALA.

UPOTREBA INTERNET PORTALA

Sav materijal na Portalu je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlaštena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Ne možete mijenjati sadržaj Portala ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu Portala će biti povučena.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovdje ili na nekoj drugoj stranici Portala, ništa ovdje sadržano, izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji dio intelektualne svojine koju ste pronašli na Portalu.

INFORMACIJE

Ovaj Portal vam omogućava online prijavu, uvid u startne liste, rezultate i slično.

U navedene svrhe može biti potrebno ostaviti neki lični podatak – poput imejl adrese za imejl vijesti, ili osnovne lične informacije za prijavu na neku trku, poput imena, prezimena, datuma rođenja i sl. Korišćenje onlajn prijave iziskuje obaveznu registraciju sa pružanjem ličnih podataka. Sve informacija koje dostavite Portalu a tiču se Portala(“Informacije”) neće biti smatrane za povjerljive ili vlasničke. Portal će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Portalu ili u vezi sa njim. Portal je slobodan da na ovaj način prikupljene informacije koristi jedino u naznačene svrhe i uz neophodnu pažnju koja se odnosi na očuvanje tajnosti tih podataka. Portal ima pravo da koristi kućnu adresu, broj telefona i imejl adresu u svrhe informisanja korisnika o novim događajima, proizvodima, uslugama i ponudama.. U svrhe informisanja korisnika o novim događajima, proizvodima, uslugama i ponudama, Portal će čuvati, obrađivati i koristiti vašu e-poštu, ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte, kao i sve pobrojane podatke.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Portal ili sa njega bilo kakve protivzakonite, prijeteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone, davati netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u profilu korisnika, koristiti tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno se predstavljati da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije, baviti se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem.

PRIVATNOST

Portal zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica Portala da bi ispunio vaše zahtjeve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Neke stranice Portala bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Portala posjećena i koliko ljudi je posjetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umjesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unaprijedimo svoj Portal.

LINKOVI KA DRUGIM PORTALOVIMA

Linkovi koji u okviru Portala upućuju na nezavisne web portale treće strane dati su samo kao pogodnost vama. Portal nije pregledao sadržaj ovih portala, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih portala ili njihove sadržaje. Stoga, Portal nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim portalima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se mogu tamo pronaći, ili sa rezultatima koji su posljedica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od portala na koje vode linkovi sa našeg Portala, činite to u potpunosti na sopstvenu odgovornost.

OGRANIČENJE GARANCIJA

SADRŽAJ PRIKAZAN NA OVOM PORTALU PRIKAZAN JE “KAO TAKAV” BEZ IKAKVIH GARANCIJA BILO KOJE VRSTE. PORTAL SE EKSPLICITNO OGRANIČAVA DO MAKSIMALNOG STEPENA ODREĐENOG ZAKONOM, OD BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, STATUTARNE ILI BILO KOJE DRUGE GARANCIJE ILI ZASTUPNIŠTVA, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE TRŽIŠNE ISPLATIVOSTI, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI POŠTOVANJA INTELEKTUALNIH ILI SVOJINSKIH PRAVA. SADRŽAJ ČINE ISKLJUČIVO INFORMACIJE OPŠTE PRIRODE, KOJE NISU NAMIJENJENE ZA RJEŠAVANJE SPECIFIČNIH SITUACIJA ILI ZA NEKU KONKRETNU OSOBU ILI ENTITET, I KOJE NE PREDSTAVLJAJU PROFESIONALNI SAVJET.

U MAKSIMALNOM STEPENU KOJI ZAKON DOZVOLJAVA, PORTAL NE DAJE GARANCIJU NEPREKIDNOG RADA, PRAVOVREMENOSTI, BEZBIJEDNOSTI ILI ODSUSTVA GREŠAKA. PORTAL MOŽE PROMIJENITI SADRŽAJ OBJAVLJEN NA PORTALU U BILO KOJE VRIJEME I BEZ PRETHODNOG UPOZORENJA. SADRŽAJ NA PORTALU MOŽE BITI ZASTARIO, A PORTAL SE NE OBAVEZUJE DA GA AŽURIRA.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U MAKSIMALNOM STEPENU DOZVOLJENOM ZAKONOM, PORTAL NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE I ISKLJUČIVO, DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU, POSEBNU ŠTETU, ILI TAKVU KOJA NASTAJE USLJED GUBITKA PROFITA, GUBITKA PODATAKA ILI PREKIDA POSLOVNOG PROCESA) KOJA NASTAJE KAO POSLJEDICA UPOTREBE, ODLAGANJA ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE, ILI REZULTATA UPOTREBE PORTALA, PORTALA NA KOJE VODE LINKOVI SA OVOG PORTALA ILI SADRŽAJA OBJAVLJENOG OVDJE ILI NA DRUGIM POMENUTIM PORTALOVIMA, BEZ OBZIRA DA LI JE ZASNOVANA NA GARANCIJI, UGOVORU ILI DRUGOM PRAVNOM SREDSTVU ILI DA LI JE KLIJENT BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. UKOLIKO VAŠA UPOTREBA MATERIJALA, INFORMACIJA ILI USLUGA SA OVOG PORTALA REZULTIRA POTREBOM ZA SERVISIRANJEM ILI POPRAVKOM OPREME ILI PODATAKA, VI STE ODGOVORNI ZA NASTALE TROŠKOVE.

REGISTROVANI ZAŠTITNI ZNACI

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na Portalu su registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

NADLEŽNO PRAVO I SUD

Portal i Uslovi korišćenja regulisani su pravom Bosne I Hercegovine. U slučaju bilo kakvog spora, nadležni su stvarno nadležni Sudovi na teritoriji Bosne I Hercegovine.